นายก อบต. กลางใหญ่

 

 

  นายเสริม  ภิญญะพันธ์

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2561
Written by Administrator   
Friday, 10 November 2017 00:00

 

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

_______________________________

 

 

  • เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ ได้จัดทำโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี นายวิลาศ ไชยดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ เข้าร่วมโครงการ ณ วัดบึงเขาหลวง  ตำบลกลางใหญ่  อำเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อเสริมสร้างให้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล มีความรู้ ความเข้าใจในหลักคุณธรรมจริยธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
  2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล นำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและการทำงานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต
  3. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยคำนึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

รายงานผลการดำเนินโครงการ (คลิกอ่าน)

 

ภาพถ่ายกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

ปลัด อบต. กลางใหญ่

 

 

ว่าที่ ร้อยตรี อนุวัฒน์  คำมี

ค้นหา

นับจำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday115
mod_vvisit_counterYesterday1054
mod_vvisit_counterThis week6295
mod_vvisit_counterLast week2284
mod_vvisit_counterThis month17248
mod_vvisit_counterLast month23316
mod_vvisit_counterAll days699047
Visitors Counterองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 045-227081